Όλα αυτά τα χρόνια, έχω διαλέξει την Planaco για ξεχειμώνιασμα του επαγγελματικού μου ιστιοφόρου «Bluenose», γιατί είναι ένα από τα το πιο καλά εξοπλισμένα και οργανωμένα

Ναυπηγεία στην Ελλάδα και βέβαια…….για τις λογικές τους τιμές!!! Καλά ταξίδια.

Menico Piccininni

 

 

powered by dynamicsite.gr

© 2015 Planaco S.A. All rights reserved.