Παροχές - Υπηρεσίες

*Νερό & ηλεκτρικό ρεύμα
*Ελεύθερη χρήση στις ντουζιέρες, τουαλέτες & αποδυτήρια επισκεπτών
*Δωρεάν WI-FI internet σε όλους τους χώρους του ναυπηγείου
*Δωρεάν μεταφορά από & προς το λιμάνι της Αίγινας
*Αίθουσες – χώροι αναμονής

Ασφάλεια

*Κλειστό κύκλωμα με 32 κάμερες περιφερειακά και εσωτερικά του Ναυπηγείου που παρακολουθούν και καταγράφουν συνεχώς, οτιδήποτε συμβαίνει.
*Προσωπικό Security 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα
*Πιστοποιημένο σύγχρονο σύστημα πυρασφάλειας
*Γεννήτριες για συνεχή & απρόσκοπτη λειτουργία σε όλο το φάσμα εργασιών
*Πιστοποιημένα για την καλή & ασφαλή λειτουργία μηχανήματα από τη LLOYDS
*Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη για ατυχήματα, πρόκληση ζημιών κλπ.
*Εκπαιδευμένο προσωπικό για αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών